شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ ۰۲:۴۸

مراکز سی تی اسکن بانک طب

رادیولوژی موج

مرکز تصویربرداری و رادیولوژی موج در محدوده کارگر شمالی شامل کلیه خدمات رادیولوژی , سونوگرافی و غیره ...

رادیولوژی دکتر فریور فرزانه

مرکز تصویربرداری و رادیولوژی دکتر فریور فرزانه در محدوده توانیر شامل کلیه خدمات رادیولوژی , سونوگرا...

رادیولوژی فولاد

مرکز تصویربرداری و رادیولوژی فولاد در محدوده ولیعصر شامل کلیه خدمات رادیولوژی , سونوگرافی و غیره می...

رادیولوژی دکتر سیدعباس عطری

مرکز تصویربرداری و رادیولوژی دکتر سید عباس عطری در محدوده فلسطین شامل کلیه خدمات رادیولوژی , سونوگر...

رادیولوژی دکتر فیروز تبرک

مرکز تصویربرداری و رادیولوژی دکتر فیروز تبرک در محدوده خیابان سمیه شامل کلیه خدمات رادیولوژی , سونو...

رادیولوژی پارسیان

مرکز تصویربرداری و رادیولوژی شبانه روزی پارسیان در محدوده انقلاب شامل کلیه خدمات رادیولوژی , سونوگر...

رادیولوژی دکتر قدرت اله پارسا

مرکز تصویربرداری و رادیولوژی دکتر قدرت اله پارسا در محدوده مطهری شامل کلیه خدمات رادیولوژی , سونوگر...

رادیولوژی بیستون

مرکز تصویربرداری و رادیولوژی بیستون در محدوده فتحی شقاقی شامل کلیه خدمات رادیولوژی , سونوگرافی و غی...

رادیولوژی بزرگمهر

مرکز تصویربرداری و رادیولوژی بزرگمهر در محدوده ولیعصر شامل کلیه خدمات رادیولوژی , سونوگرافی و غیره ...

رادیولوژی بلوار

مرکز تصویربرداری و رادیولوژی بلوار در محدوده بلوار کشاورز شامل کلیه خدمات رادیولوژی , سونوگرافی و غ...

رادیولوژی صادقیه

مرکز تصویربرداری و رادیولوژی صادقیه در محدوده آیت اله کاشانی شامل کلیه خدمات رادیولوژی , سونوگرافی ...

رادیولوژی پیامبر

مرکز تصویربرداری و رادیولوژی شبانه روزی پیامبر در محدوده اشرفی اصفهانی شامل کلیه خدمات رادیولوژی , ...

رادیولوژی پارسیان

مرکز تصویربرداری و رادیولوژی شبانه روزی پارسیان در محدوده میدان پونک شامل کلیه خدمات رادیولوژی , سو...

رادیولوژی ایرانپارس

مرکز تصویربرداری و رادیولوژی ایرانپارس در محدوده آبشناسان شامل کلیه خدمات رادیولوژی و سونوگرافی و غ...

رادیولوژی گلستان

مرکز تصویربرداری و رادیولوژی گلستان در محدوده پاسداران شامل کلیه خدمات رادیولوژی , سونوگرافی , سیتی...

رادیولوژی شمیران نو

رادیولوژی شمیران نو , مرکز تصویربرداری شمیران نو در محدوده رسالت شامل کلیه خدمات رادیولوژی , سونوگر...

رادیولوژی شهید موسوی

رادیولوژی شهید موسوی , مرکز تصویربرداری شهید موسوی در محدوده تهرانپارس شامل کلیه خدمات رادیولوژی , ...

رادیولوژی سرسبز

رادیولوژی سرسبز , مرکز تصویربرداری سرسبز در محدوده نارمک شامل کلیه خدمات رادیولوژی , سونوگرافی , سی...

رادیولوژی زهره

رادیولوژی زهره , مرکز تصویربرداری زهره در محدوده میدان الغدیر شامل کلیه خدمات رادیولوژی , سونوگراف...

کلینیک سونوگرافی دکتر میرزایی

کلینیک سونوگرافی دکتر میرزایی مرکز تصویربرداری در منطقه جاده مخصوص کرج بلوار دکتر عبیدی کلیه خدمات ر...

کلینیک سونوگرافی تهرانسر

کلینیک سونوگرافی تهرانسر مرکز تصویربرداری در منطقه تهرانسر تهران کلیه خدمات رادیولوژی شامل رادیولوژی...

کلینیک سونوگرافی ری

مرکز سونوگرافی شهر ری با تجربه ای بالغ بر سی سال سونوگرافی در منطقه شهر ری و استفاده از اساتید با تج...

کلینیک سونوگرافی کاوه

کلینیک سونوگرافی کاوه مرکز تصویربرداری در منطقه بزرگراه سعیدی تهران کلیه خدمات رادیولوژی شامل رادیول...

کلینیک سونوگرافی دکتر همایون احمدی

سونوگرافی دکتراحمدی در منطقه خزانه بخارایی کلیه خدمات سونوگرافی شامل سونوگرافی پستان,سونوگرافی باردا...

کلینیک سونوگرافی شوش

سونوگرافی شوش در منطقه شوش کلیه خدمات سونوگرافی شامل سونوگرافی پستان,سونوگرافی بارداری , سونورحم و ت...

کلینیک سونوگرافی خیریه مکتب الزهرا

سونوگرافی مکتب الزهرا در منطقه دولاب کلیه خدمات سونوگرافی شامل سونوگرافی پستان,سونوگرافی بارداری , س...

کلینیک سونوگرافی بازتاب

سونوگرافی بازتاب در منطقه پیروزی کلیه خدمات سونوگرافی شامل سونوگرافی پستان,سونوگرافی بارداری , سونور...

کلینیک سونوگرافی دکتر مرضیه السادات لواسانی

کلینیک سونوگرافی دکتر مرضیه السادات لواسانی در منطقه نیروی هوایی کلیه خدمات سونوگرافی شامل سونوگرافی...

کلینیک سونوگرافی صفا

کلینیک سونوگرافی صفا در منطقه هفده شهریور کلیه خدمات سونوگرافی شامل سونوگرافی پستان,سونوگرافی باردار...

کلینیک سونوگرافی دکتر ایرج هنربخش

کلینیک سونوگرافی دکتر هنر بخش در بیمارستان مدائن کلیه خدمات سونوگرافی شامل سونوگرافی پستان,سونوگرافی...

کلینیک سونوگرافی دکتر فاطمه مهتاب قربانی

کلینیک سونوگرافی دکتر فاطمه مهتاب قربانی در محدوده خیابان توانیر کلیه خدمات سونوگرافی شامل سونوگرافی...

کلینیک سونوگرافی دکتر عالیه شیوعی

کلینیک سونوگرافی دکتر عالیه شیوعی در محدوده خیابان لبافی نژاد کلیه خدمات سونوگرافی شامل سونوگرافی پس...

کلینیک سونوگرافی دکتر سید محمد رضوی

کلینیک سونوگرافی دکتر سید محمد رضوی در محدوده خیابان آذربایجان کلیه خدمات سونوگرافی شامل سونوگرافی ...

کلینیک سونوگرافی امیر

کلینیک سونوگرافی امیر در محدوده خیابان قزوین کلیه خدمات سونوگرافی شامل سونوگرافی پستان,سونوگرافی بار...

کلینیک سونوگرافی معین

کلینیک سونوگرافی معین در محدوده خیابان استاد معین کلیه خدمات سونوگرافی شامل سونوگرافی پستان,سونوگراف...

کلینیک سونوگرافی سبز

کلینیک سونوگرافی سبز در محدوده خیابان مهرآباد جنوبی کلیه خدمات سونوگرافی شامل سونوگرافی پستان,سونوگر...

کلینیک سونوگرافی حقیقت ( شبانه روزی )

کلینیک سونوگرافی حقیقت در محدوده هفت حوض کلیه خدمات سونوگرافی شامل سونوگرافی پستان,سونوگرافی بارداری...

کلینیک سونوگرافی آزاده

کلینیک سونوگرافی آزاده در محدوده سرسبز رسالت کلیه خدمات سونوگرافی شامل سونوگرافی پستان,سونوگرافی بار...

کلینیک سونوگرافی نما طب

کلینیک سونوگرافی نما طب در محدوده خیابان سپاه کلیه خدمات سونوگرافی شامل سونوگرافی پستان,سونوگرافی با...

کلینیک سونوگرافی عضدی

کلینیک سونوگرافی عضدی

کلینیک سونوگرافی سهروردی

کلینیک سونوگرافی سهروردی

کلینیک سونوگرافی تخت طاووس

کلینیک سونوگرافی تخت طاووس

کلینیک سونوگرافی دکتر مسعود افسر

کلینیک سونوگرافی دکتر مسعود افسر

کلینیک سونوگرافی آراد

کلینیک سونوگرافی آراد

کلینیک سونوگرافی کوروش

کلینیک سونوگرافی کوروش

کلینیک سونوگرافی دکتر بهرام یزدانی

کلینیک سونوگرافی دکتر بهرام یزدانی

کلینیک سونوگرافی دکتر حمید نظری

کلینیک سونوگرافی دکتر حمید نظری

کلینیک سونوگرافی موج

کلینیک سونوگرافی موج

کلینیک سونوگرافی قائم مقام

کلینیک سونوگرافی قائم مقام

کلینیک سونوگرافی دکتر فریور فرزانه

کلینیک سونوگرافی دکتر فریور فرزانه

کلینیک سونوگرافی فلسطین

کلینیک سونوگرافی فلسطین

کلینیک سونوگرافی دکتر سید عباس عطری

کلینیک سونوگرافی دکتر سید عباس عطری

کلینیک سونوگرافی شهریار

کلینیک سونوگرافی شهریار

کلینیک سونوگرافی سامان

کلینیک سونوگرافی سامان

کلینیک سونوگرافی سپیده

کلینیک سونوگرافی سپیده

کلینیک سونوگرافی دکتر هما سلجوقی

کلینیک سونوگرافی دکتر هما سلجوقی

کلینیک سونوگرافی دکتر زندی

کلینیک سونوگرافی دکتر زندی

کلینیک سونوگرافی رشد

کلینیک سونوگرافی رشد

کلینیک سونوگرافی دکتر محمدعلی حدیدی

کلینیک سونوگرافی دکتر محمدعلی حدیدی

کلینیک سونوگرافی دکتر شاهرخ جاویدی

کلینیک سونوگرافی دکتر شاهرخ جاویدی

کلینیک سونوگرافی دکتر فیروز تبرک

کلینیک سونوگرافی دکتر فیروز تبرک

کلینیک سونوگرافی پارسیان

کلینیک سونوگرافی پارسیان

کلینیک سونوگرافی دکتر قدرت اله پارسا

کلینیک سونوگرافی دکتر قدرت اله پارسا

کلینیک سونوگرافی بلوار

کلینیک سونوگرافی بلوار

کلینیک سونوگرافی انقلاب

کلینیک سونوگرافی انقلاب

کلینیک سونوگرافی امیر آباد

کلینیک سونوگرافی امیر آباد

کلینیک سونوگرافی الوند

کلینیک سونوگرافی الوند

کلینیک سونوگرافی احسان

کلینیک سونوگرافی احسان

کلینیک سونوگرافی طوس

کلینیک سونوگرافی طوس

کلینیک سونوگرافی دکتر شهین رحمانی

کلینیک سونوگرافی دکتر شهین رحمانی

کلینیک سونوگرافی چهار باغ

کلینیک سونوگرافی چهار باغ

کلینیک سونوگرافی آریا

کلینیک سونوگرافی آریا

کلینیک سونوگرافی مریم

کلینیک سونوگرافی مریم

کلینیک سونوگرافی گلستان

کلینیک سونوگرافی گلستان

کلینیک سونوگرافی دکتر فاطمه صفایی مهر

کلینیک سونوگرافی دکتر فاطمه صفایی مهر

کلینیک سونوگرافی شمیران نو

کلینیک سونوگرافی شمیران نو

کلینیک سونوگرافی دکتر اسداله شاهمیر

کلینیک سونوگرافی دکتر اسداله شاهمیر

کلینیک سونوگرافی دکتر سوسن رفیعیان

کلینیک سونوگرافی دکتر سوسن رفیعیان

کلینیک سونوگرافی بهبخش

کلینیک سونوگرافی بهبخش

کلینیک سونوگرافی دکتر تورج اخوی

کلینیک سونوگرافی دکتر تورج اخوی

کلینیک سونوگرافی ونک

کلینیک سونوگرافی ونک

کلینیک سونوگرافی دکتر نظری

کلینیک سونوگرافی دکتر نظری

کلینیک سونوگرافی دکتر معصومه گیتی

کلینیک سونوگرافی دکتر معصومه گیتی

کلینیک سونوگرافی دکتر امیر قهرمانی

کلینیک سونوگرافی دکتر امیر قهرمانی

کلینیک سونوگرافی دکتر مژگان زارع

کلینیک سونوگرافی دکتر مژگان زارع

کلینیک سونوگرافی دکتر سید مهدی حاجی میرزایی

کلینیک سونوگرافی دکتر سید مهدی حاجی میرزایی

کلینیک سونوگرافی توسکا

کلینیک سونوگرافی توسکا

کلینیک سونوگرافی اختیاریه

کلینیک سونوگرافی اختیاریه

کلینیک سونوگرافی کشور

کلینیک سونوگرافی کشور

کلینیک سونوگرافی توحید

کلینیک سونوگرافی توحید

کلینیک سونوگرافی پارت کلینیک

کلینیک سونوگرافی پارت کلینیک

کلینیک سونوگرافی پایدار

کلینیک سونوگرافی پایدار

کلینیک سونوگرافی دکتر بیرنگ

کلینیک سونوگرافی دکتر بیرنگ

کلینیک سونوگرافی دکتر ستاره اسعدی خامنه

کلینیک سونوگرافی دکتر ستاره اسعدی خامنه

کلینیک سونوگرافی آریاشهر

کلینیک سونوگرافی آریاشهر

کلینیک سونوگرافی دکتر گشتاسب آبتین

کلینیک سونوگرافی دکتر گشتاسب آبتین

کلینیک سونوگرافی آتیه

کلینیک سونوگرافی آتیه

کلینیک سونوگرافی آذر آبادگان

کلینیک سونوگرافی آذر آبادگان

کلینیک سونوگرافی نیاوران

کلینیک سونوگرافی نیاوران

کلینیک سونوگرافی سینا اطهر – شبانه روزی

کلینیک سونوگرافی سینا اطهر – شبانه روزی

مرکز تصویربرداری پزشکی حقیقت

مرکزتصویربرداری پزشکی حقیقت ( دکتر رحیمیان ) در خرداد ماه سال 1388 با اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهدا...

مرکز گامانایف

مرکز درمانی گامانایف ایران در سال 1381 توسط بنیاد خیریۀ کامرانی به عنوان اولین و تنها مرکز درمانی گا...

مرکز ام آر آی سینا اطهر

مرکز ام آر آی سینا اطهر

مرکز جراحی سینا شمیران

شرکت خدمات پزشکی و جراحی سینا شمیران در سال 1381 پس از ثبت قانونی به شماره 200757 در اداره ثبت شرکت ...

تصویر برداری رازی

تصویر برداری رازی,این مرکز به همت «امین پاکباز» از خیرین و فعالان بخش خصوصی شهرستان اسلام آبادغرب سا...

تصویربرداری نور جهاد سازندگی

تصویربرداری نور جهاد سازندگی

مرکز تصویر برداری پایتخت

مرکز تصویربرداری پایتخت در سال 1381 تأسیس شد در بدو تأسیس دارای امکانات CT مولتی اسلایس ، دستگاه GE...

ام آر آی دارالشفاء کوثر

در سایه الطاف خداوند متعال و عنایات حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و در پرتو دوراندیشی حضرت آیت ال...

ام آر آی سید خندان

ام آر آی سید خندان

ام آر آی دی

بخش ام آر آی این بخش مجهز به دستگاه 5/1 تسلا زیمنس می باشد. این بخش پذیرش بیماران بالای 100 کیلوگ...

مرکز تصویربرداری ملاصدرا

مرکز تصویربرداری ملاصدرا

ام آر آی نوین

ام آر آی نوین

مرکز تصویربرداری رازان طب

ام.آر.آی , رادیولوژی,مرکز تصویربرداری رازان طب

مرکز تصویربرداری پزشکی مداوا

مرکز تصویربرداری پزشکی مداوا

مرکز تصویربرداری پزشکی شفا

ام.آر.آی , سنجش تراکم استخوان , سونوگرافی,مرکز تصویربرداری پزشکی شفا

مرکز تصویربرداری پارسیان

مرکز تصویربرداری پارسیان, فعالیت های مرکز تصویربرداری شبانه روزی پارسیان مرکز تصویر برداری و...

ام.آر.آی همای سلامت

مرکز ام.آر.آی همای سلامت,

مرکز تصویر برداری دکتر اطهری

ام.آر.آی , پرتونگاری , رادیولوژی , سنجش تراکم استخوان , سونوگرافی , سی.تی اسکن , ماموگرافی دکتر اطهر...

مرکز تصویربرداری تهران

مرکز تصویربرداری تهران

مرکز تصویر برداری ام آر آی جام جم

مرکز تصویر برداری جام جم

ام.آر.آی بابک

ام.آر.آی بابک

ام.آر.آی ولیعصر

مرکز تشخیص پزشکی ولیعصر(عج) از سال 1371 با هدف بالا بردن سطح تشخیص در امر تصویر برداری تاسیس گردید ....

ام.آر.آی نماطب

ام.آر.آی نماطب

ام.آر.آی سهروردی

ام.آر.آی سهروردی

ام.آر.آی بیمارستان بقیه اله

آمادگی های لازم قبل از انجام خدمت : جهت انجام اسکن قلب 4 ساعت ناشتا بودن کافی می باشد . ...

ام.آر.آی بیمارستان آتیه

بخش تصویر­برداری بیمارستان آتیه با دارا بودن مجهزترین دستگاه­های رادیوگرافی دیجیتال ، فلوروسکوپی ، س...

ام ار ای دکتر رادمهر

ام ار ای دکتر رادمهر

ام.آر.آی کوروش

ام.آر.آی کوروش

ام.آر.آی شهید شوریده

ام.آر.آی شهید شوریده,مؤسسه پزشکی شهید شوریده وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در سال 1364 با هدف ارائه خ...

آم آر آی کوثر

آم آر آی کوثر MRI : با تزریق ، بدون تزریق ، تحت بیهوشی مغز ، ستون فقرات ، شکم و لگن ، مچ پا ، زانو ،...