شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ ۰۲:۵۲

لیست مراکز نوار مغزی بانک طب

مرکز گامانایف

مرکز درمانی گامانایف ایران در سال 1381 توسط بنیاد خیریۀ کامرانی به عنوان اولین و تنها مرکز درمانی گا...

مرکز تصویر برداری پایتخت

مرکز تصویربرداری پایتخت در سال 1381 تأسیس شد در بدو تأسیس دارای امکانات CT مولتی اسلایس ، دستگاه GE...

آم آر آی کوثر

آم آر آی کوثر MRI : با تزریق ، بدون تزریق ، تحت بیهوشی مغز ، ستون فقرات ، شکم و لگن ، مچ پا ، زانو ،...