شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ ۰۴:۱۹

مراکز نوار عضله بانک طب

مرکز تصویر برداری پایتخت

مرکز تصویربرداری پایتخت در سال 1381 تأسیس شد در بدو تأسیس دارای امکانات CT مولتی اسلایس ، دستگاه GE...

آم آر آی کوثر

آم آر آی کوثر MRI : با تزریق ، بدون تزریق ، تحت بیهوشی مغز ، ستون فقرات ، شکم و لگن ، مچ پا ، زانو ،...