یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۵۸

شرکت های صنایع غذایی

شرکت ها » صنایع غذایی

هیچ زیرگروهی وجود ندارد.(1)
شرکت بهپاک,موضوع فعالیت شرکت طبق بند 2 اساسنامه عبارت است از تاسیس و بهره برداری از کارخانجات پنبه پاک کنی، روغنکشی و پروتئین گیاهی و کارخانجات دیگر و همچنین کارهای تولیدی، بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع شرکت می باشد. اطلاعات بیشتر

شرکت های صنایع غذایی